https://dinco.com.vn

DINCO E&C CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

DINCO E&C CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

DINCO E&C CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19

Cùng với cả nước, Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dinco quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid đồng thời vẫn quyết tâm hoàn thành các công trình kịp tiến độ cho các chủ đầu tư. Trên tinh thần đó Dinco luôn chú trọng quan tâm chăm lo cho đội ngũ nhân viên của mình để họ yên tâm cống hiến.

Các công tác phòng chống dịch bệnh Covid_19 tại DINCO E&C:

✅ Duy trì việc rửa tay, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt

✅ Phun xịt cloramin tại văn phòng làm việc.

✅ Phun xịt cloramin tại các công trình đang thi công.

✅ Bồn rửa tay "điều khiển bằng chân" tại các công trình tiếp tục phát huy hiệu quả.

Tin liên quan
UA-210022425-1