Tại sao chọn Dinco?

LÀM VIỆC AN TOÀN

LÀM VIỆC AN TOÀN

Chúng tôi quan tâm đến công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Chúng tôi tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu để nâng cao kinh nghiệm của nhân viên.
DINCO QUAN TÂM

DINCO QUAN TÂM

Chúng tôi luôn quan tâm đến các chính sách đãi ngộ và phúc lợi của nhân viên.
phát triển nghề nghiệp

phát triển nghề nghiệp

Chúng tôi tạo điều kiện để mọi nhân viên đạt được thành công trong sự nghiệp của họ tại DINCO.
MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO

MÔI TRƯỜNG SÁNG TẠO

Chúng tôi tạo ra môi trường thúc đẩy sự sáng tạo của mỗi cá nhân trong công việc.
ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIỆN

ĐỒNG NGHIỆP THÂN THIỆN

Chúng tôi đã tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, nơi mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Vị trí tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KHỐI LƯỢNG – PHÒNG ĐẤU THẦU

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KHỐI LƯỢNG – PHÒNG ĐẤU THẦU

- Nghiên cứu HSMT, chú trọng vào hồ sơ kỹ thuật (quy định kỹ thuật, bản vẽ thiết kế), phạm vi công việc đã phân công, BOQ, đưa ra các nội dung câu hỏi làm rõ. - Tham mưu đề xuất các phần khối lượng không thể hiện trong BOQ mời thầu nhưng cần thiết phải có để thi công hoàn thành gói thầu nhằm đưa vào giá dự thầu.