LÊ TRƯỜNG KỸ

LÊ TRƯỜNG KỸ

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Phó CT HĐQT, Phó Tổng giám đốc
HỒ TRUNG DŨNG

HỒ TRUNG DŨNG

Phó Tổng giám đốc
TRẦN VĂN NGÂN

TRẦN VĂN NGÂN

Phó Tổng giám đốc
NGUYỄN NGỌC TUẤN

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Phó Tổng giám đốc
LÊ QUANG PHÚC

LÊ QUANG PHÚC

Giám đốc Dự án - PGĐ Thiết kế
HOÀNG XUÂN ĐỨC

HOÀNG XUÂN ĐỨC

Giám đốc Quản lý chất lượng
RONALD B. CORRALES

RONALD B. CORRALES

Giám đốc An toàn
TRẦN THANH DŨNG

TRẦN THANH DŨNG

Giám đốc dự án