https://dinco.com.vn
TUYỂN DỤNG – TRƯỞNG NHÓM LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG 04/01/2020

TUYỂN DỤNG – TRƯỞNG NHÓM LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

TUYỂN DỤNG – TRƯỞNG NHÓM GIÁ DỰ THẦU 04/01/2020

TUYỂN DỤNG – TRƯỞNG NHÓM GIÁ DỰ THẦU

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN KHỐI LƯỢNG CSA 04/01/2020

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN KHỐI LƯỢNG CSA

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN GIÁ DỰ THẦU 04/01/2020

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN GIÁ DỰ THẦU

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG 17/12/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MUA HÀNG

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN LÁI VẬN THĂNG 06/11/2019

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN LÁI VẬN THĂNG

TUYỂN DỤNG – GIÁM SÁT HSSE 06/11/2019

TUYỂN DỤNG – GIÁM SÁT HSSE

TUYỂN DỤNG – KỸ SƯ GIÁM SÁT HẠ TẦNG 06/11/2019

TUYỂN DỤNG – KỸ SƯ GIÁM SÁT HẠ TẦNG

TUYỂN DỤNG – TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT 06/11/2019

TUYỂN DỤNG – TRƯỞNG NHÓM GIÁM SÁT