https://dinco.com.vn

NHÀ MÁY GIA CÔNG THẠCH ANH CHÂN MÂY

Chủ đầu tư: Công ty TNHH America Quartz Technology

Tổng diện tích: 15.690m²

Địa chỉ: Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công trình khác

SANGSHIN CENTRAL VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

VN DA NANG - RENTAL BUILDING HALL 3 ELECTRIC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam

Tổng diện tích: 24.500m²

Thời gian thi công: 02/2022 - 09/2022

Địa chỉ: Lô D1, Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam

VN PANKO NEW RENTAL HALL ELECTRIC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam

Tổng diện tích: 24.500m²

Thời gian thi công: 08/2020 - 01/2021

Địa chỉ: Lô D1, KCN Tam Thăng, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

UA-210022425-1