https://dinco.com.vn

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

 

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án lớn tại Miền Nam, chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài vào các vị trí sau:

1. Giám sát hiện trường - Số lượng: 10

2. Kỹ sư QS - Số lượng: 01

3. Kỹ sư QA/QC - Số lượng: 02

4. Giám sát MEP - Số lượng: 05

5. KTV Điện nước tạm - Số lượng: 02

Hồ sơ nộp về: BP. Tuyển dụng Email: hrsg@dinco.com.vn

Ứng tuyển
Chấp nhận file .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx. File size < 2M
Tin liên quan
UA-210022425-1