https://dinco.com.vn
NHÂN VIÊN BIỆN PHÁP THI CÔNG 23/11/2019

NHÂN VIÊN BIỆN PHÁP THI CÔNG

NHÂN VIÊN SHOP DRAWING 22/11/2019

NHÂN VIÊN SHOP DRAWING

NHÂN VIÊN MUA HÀNG 22/11/2019

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

THƯ KÝ DỰ ÁN 22/11/2019

THƯ KÝ DỰ ÁN

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG 22/11/2019

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG

GIÁM SÁT VẬT TƯ THIẾT BỊ 22/11/2019

GIÁM SÁT VẬT TƯ THIẾT BỊ

GIÁM SÁT QS 22/11/2019

GIÁM SÁT QS

GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ 22/11/2019

GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC 22/11/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC

UA-210022425-1