https://dinco.com.vn

Vinh danh ngôi sao tháng 7 – 2020

Vinh danh ngôi sao tháng 7 – 2020

BẢN TIN DINCO E&C – VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 7 NĂM 2020

“Liên tục cải tiến” để “Tốt nhất trước khi Lớn nhất” – Đây chính là nguyên tắc thứ 2 trong tuyên bố Sứ mệnh của DINCO E&C để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng suất lao động.
Nhằm tuyên dương những nhân sự là điển hình thực hiện tốt phong trào cải tiến, sáng tạo để thúc đẩy công việc trở nên nhanh chóng hiệu quả hơn.
DINCO E&C quyết định Vinh danh “Ngôi sao tháng 7 – 2020” gồm các cá nhân :

Ông Hồ Xuân Phong – Kỹ sư thiết kế, Bộ phận kết cấu, Khối giải pháp tối ưu – DAC: Giải pháp thiết kế cấu kiện mương hở đúc sẵn.

Ngôi sao tháng 7 – 2020 Mr Hồ Xuân Phong

Ông Nguyễn Văn Út -Nhân viên cơ khí

Ông Nguyễn Văn Chiến – Nhân viên cơ khí

Ngôi sao tháng 7 – 2020 Mr Nguyễn Văn Út & Mr Nguyễn Văn Chiến

“Thành công lớn bắt đầu từ những cải tiến nhỏ” – Xin Chúc mừng các Anh là “Ngôi sao tháng 7”.

Tin liên quan
UA-210022425-1