https://dinco.com.vn

VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 02/2020

VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 02/2020

Chúc mừng 3 ngôi sao tháng 02

– Ms. Huỳnh Phước Huyền Vân – Bộ phận mua hàng

– Mr. Trần Cảnh Thành – Phòng kế toán

– Mr. Trần Ngọc Hưng – Bộ phận đấu thầu

Giải thưởng ngôi sao tháng DINCO E&C lần này nhằm vinh danh các anh chị đã thực hiện tốt chính sách đạo đức DINCO E&C bằng việc từ chối nhận quà của khách hàng, nhà cung cấp.

Một lần nữa xin được Chúc mừng các anh chị và hi vọng chương trình sẽ được vinh danh thêm nhiều nhân viên hơn nữa trong các tháng tiếp theo.

Tin liên quan
UA-210022425-1