https://dinco.com.vn

THÔNG BÁO – GIA NHẬP LÀNG CAO THỦ EXCEL DINCO

THÔNG BÁO – GIA NHẬP LÀNG CAO THỦ EXCEL DINCO

Kính gửi:  Toàn thể CBCNV Công ty

Đề thi “ Cao thủ Excel DINCO E&C” sẽ được công bố trong vòng : 24 giờ 30 phút 5 giây nữa thôi! Các bạn hãy chuẩn bị tư thế để bước vào cuộc thi đầy hấp dẫn, gay cấn này.

Đề thi không quá khó như các bạn nghĩ vì Thông điệp cuộc thi nhằm phát động tất cả mọi nhân viên DINCO D&C tăng cường học hỏi, nâng cao kỹ năng ứng dụng Excel trong công việc.

Đặc biệt, đợt thi này là bắt buộc. Tất cả các bạn thường xuyên sử dụng máy vi tính đều phải tham gia. Là cơ sở đánh giá Hiệu quả Công việc định kỳ.

 Vì vậy, tất cả các bạn đều có cơ hội nhận được giải thưởng này và trở thành những Cao thủ gia nhập “ Làng Cao thủ Excel” DINCO E&C.

Tuy nhiên, “Trung thực và đạo đức” là một trong những giá trị cốt lõi của DINCO E&C, vì vậy các bạn tham gia phải tôn trọng giá trị này (Tức là không nhờ thi hộ, chuyên gia hỗ trợ, thi tập thể…).

Còn ngần ngại gì nữa mà không tham gia các bạn DINCO E&C ơi!

Tin liên quan
UA-210022425-1