https://dinco.com.vn

KHÓA HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU 2019

KHÓA HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU 2019

Nằm trong các hoạt động thường niên, sáng ngày 01/03/2019, DINCO E&C đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức Khóa Huấn Luyện “Kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, nhân viên trong môi trường lao động” cho hơn 40 cán bộ nhân viên của công ty.

Với DINCO E&C, Chúng tôi xem An toàn không chỉ là khẩu hiệu mà là việc làm hằng ngày và công tác HSSE (An toàn, sức khỏe, môi trường) sẽ luôn được quan tâm đầu tư để đảm bảo một môi trường làm việc An toàn cho người lao động.

Tin liên quan
UA-210022425-1