https://dinco.com.vn

DINCO E&C TRAO HỌC BỔNG ƯƠM MẦM NHÂN TÀI 2019 VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 70.000.000 ĐỒNG.

DINCO E&C TRAO HỌC BỔNG ƯƠM MẦM NHÂN TÀI 2019 VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 70.000.000 ĐỒNG.

Chiều ngày 09.05.2019, Dinco E&C phối hợp với trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng tổ chức chương trình trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập và kỹ năng tiếng anh tốt của Khoa Quản lý Dự án.

Phát biểu tại lễ trao học bổng Ông Lê Trường Kỹ – Chủ tịch HĐQT Dinco Group một lần nữa khẳng định các hoạt động hỗ trợ trong đào tạo và giáo dục dành cho Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng nói chung và Khoa Quản lý Dự án nói riêng sẽ được DINCO E&C cam kết lâu dài trong thời gian đến thông qua việc tiếp nhận sinh viên thực tập và duy trì hoạt động trao học bổng thường niên.

Link hình ảnh: https://www.facebook.com/dincodanang/posts/1539628906172088?__tn__=-R

Tin liên quan
UA-210022425-1