https://dinco.com.vn

DINCO E&C TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

DINCO E&C TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ngày 29/01/2019, DINCO E&C đã tổ chức Hội nghị cuối năm và Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Điểm nổi bật của hội nghị lần này là phần trình bày và ký kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ???? của các Phó tổng giám đốc phụ trách mỗi khối dưới sự chứng kiến của toàn thể CBNV DINCO E&C .

Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của mọi người trong suốt 1 năm qua, DINCO E&C đã tổ chức buổi phát thưởng cho gần 300 CBNV.

Với chủ đề “Tốt nhất trước khi lớn nhất” và chiến lược đúng đắn kết hợp cùng nguồn nhân lực và vật lực sẵn có, tin chắc năm 2019 đội ngũ DINCO E&C sẽ luôn chủ động đón đầu cơ hội, nâng cao năng suất lao động góp phần đưa thương hiệu DINCO E&C ngày càng vươn xa trên thị trường xây dựng Việt Nam.

Tin liên quan
UA-210022425-1