https://dinco.com.vn

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY QUICORNAC

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY QUICORNAC

Sáng ngày 03 tháng 3 năm 2021, #DINCO E&C đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY QUICORNAC tại Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Dự án do Công ty TNHH QUICORNAC làm chủ đầu tư, đơn vị giám sát Polycons. DINCO E&C đóng vai trò là tổng thầu thiết kế và thi công, với diện tích đầu tư xây dựng 3 hecta và thời gian thi công 225 ngày.

Việc khởi công dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÁI CÂY QUICORNAC đã khẳng định vị thế của DINCO E&C trong lĩnh vực tổng thầu nhà máy công nghiệp với chủ đầu tư nước ngoài .

Tin liên quan