https://dinco.com.vn

TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2020

TUYỂN DỤNG QUÝ 2 NĂM 2020

DINCO E&C đã khẳng định được sự phát triển bền vững trên nền tảng Trung Thực & Đạo Đức với hơn 90% khách hàng là các Chủ đầu tư nước ngoài trong đó 70% khách hàng từ các nước G7. Mục tiêu xuyên suốt của sự phát triển của Công ty là “Tốt nhất trước khi lớn nhất”. Gia nhập vào DINCO E&C, bạn sẽ được:

  •     Môi trường làm việc thách thức tạo động lực cho sự thăng tiến trong nghề nghiệp
  •     Các chương trình đào tạo liên tục được áp dụng.
  •     Chính sách trọng dụng và phát triển nhân tài.
  •     Lộ trình thăng tiến hấp dẫn.
  •    Thu nhập thỏa đáng theo năng lực

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án lớn sắp đến, Chúng tôi cần tuyển vị trí sau:

Tuyển dụng Quý 2 – 2020

 

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH – 02 NGƯỜI

 

TRƯỞNG BAN HSSE – SỐ LƯỢNG : 02 NGƯỜI

 

KỸ SƯ QS – SỐ LƯỢNG : 03

 

KỸ SƯ QA – QC SỐ LƯỢNG : 03

 

KỸ SƯ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG – SỐ LƯỢNG : 02

 

Luôn cập nhật Bản tin Tuyển dụng DINCO E&C để nắm bắt các cơ hội việc làm mới nhất!!!!!

需求
Accept .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx file. File size < 2M
最近贴文
UA-210022425-1