https://dinco.com.vn

NHÌN LẠI MỘT NĂM 2020

NHÌN LẠI MỘT NĂM 2020

Năm 2020 đã khép lại, một năm đầy những khó khăn cho nền kinh tế không chỉ của Việt Nam của toàn cầu do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt Miền Trung chúng ta càng vất vả hơn với tình hình bão lũ liên tục trong những tháng cuối năm. Do vậy, DINCO E&C kết thúc năm 2020 chỉ đạt 60% so với kế hoạch đề ra ban đầu với tổng doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương doanh thu năm 2019, trong đó Đà Nẵng chiếm 922 tỷ, Sài Gòn đạt gần 400 tỷ, với 100% là khách hàng nước ngoài.

Vào những lúc khó khăn nhất như thời điểm cách ly xã hội, DINCO E&C tự hào vẫn liên tục được các Chủ đầu tư nước ngoài tín nhiệm giao Tổng thầu thiết kế thi công các Dự án mới.

最近贴文
UA-210022425-1