https://dinco.com.vn

VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 10

VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 10

“Liên tục cải tiến” để “Tốt nhất trước khi Lớn nhất” – Đây chính là nguyên tắc thứ 2 trong tuyên bố Sứ mệnh của DINCO E&C để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng suất lao động.

Nhằm tuyên dương những nhân sự là điển hình thực hiện tốt “Chính sách đạo đức” trở thành một nét Văn hóa đặc trưng, khác biệt của DINCO E&C; Và đặc biệt là khuyến khích phong trào cải tiến, sáng tạo để thúc đẩy công việc trở nên nhanh chóng hiệu quả hơn.

DINCO E&C quyết định Vinh danh “Ngôi sao tháng 10” gồm các cá nhân và tập thể:

1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng Phòng Đấu thầu: Hướng dẫn áp dụng các Luật liên quan trong thực hiện hợp đồng xây dựng.

2. Ông Nguyễn Bình Phương – Trưởng nhóm kết cấu DAC: Cải tiến các cấu kiện kết cấu BTCT sang phương pháp đúc sẵn đẩy nhanh tiến độ và giảm giá thành.

3. Ông Nguyễn Văn Sỹ – CHT Công trình: Đã áp dụng hiệu quả các Luật liên quan xây dựng cho công việc.

4. Ông Nguyễn Duy Hảo – TB HSSE: Cải tiến lan can an toàn thành hệ trượt cho cổng ra vào.

5. Ông Nguyễn Văn Nhật Quang và Team hoàn thiện: Cải tiến công tác xây, gông cùng dầm.

“Thành công lớn bắt đầu từ những cải tiến nhỏ” – Xin Chúc mừng các Anh là “Ngôi sao tháng 10”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ vinh danh:

最近贴文
UA-210022425-1