Vinh danh ngôi sao tháng 5

Xin chào mừng những ” Ngôi sao tháng 5″ của mái nhà DINCO E&C!!!

Stars of May

Những ngôi sao sáng chói tháng 5 của chúng ta

“Ngôi sao tháng 5”

Xin chúc mừng Ban chỉ huy BVN đã dành được danh hiệu “Ngôi sao” của tháng nhờ hạng mục thi công mương thoát nước, bằng biện pháp Cấu kiện đúc sẵn.

Ngôi sao tháng 5 - BCH của BVN

BCH BVN đã xuất sắc dành được giải thưởng ” Ngôi sao tháng 5″ về thi công mương thoát nước bằng biện pháp Cấu kiện đúc sẵn – DiNCO E&C

Tập thể BCH BVN ở Quảng Ngãi

Tập thể BCH BVN ở Quảng Ngãi – DINCO E&C

Tinh thần "Best before largest" của từng cá nhân & tập thể của DINCO E&C

Tinh thần “Tốt nhất trước khi lớn nhất” luôn thấm nhuần trong tư tưởng mỗi con người và tập thể DINCO E&C

Một lần nữa. xin chúc mừng BCH BVN, mong những “Ngôi sao” sáng chói  luôn soi sáng con đường và là tấm gương nỗ lực cho mỗi người con trong đại gia đình DINCO E&C