Cuộc thi Thuyết Trình Tiếng Anh thường niên 2020

Phát huy tinh thần “Tốt nhất trước khi Lớn nhất”, DINCO E&C đã tổ chức một cuộc thi đầy hấp dẫn và gay cấn ” Thi Thuyết Trình Tiếng Anh thường niên” vào thứ tư vừa rồi, hôm ngày 8 tháng 7 năm 2020

The participants participated enthusiastically, dynamically, and happily

Các thí sinh tham dự tràn đầy nhiệt huyết, hòa đồng và vui vẻ

Thi Thuyết Trình Tiếng Anh thường niên 2020 – Có gì mới?

Năm nay, chúng ta có 8 ứng viên đầy tài năng, sẵn sàng trổ tài qua các bài thuyết trình sau

Morning

STT.

Giờ bắt đầu

Tên ứng viên dự thi

Chủ đề thuyết trình

1

9:00

Trần Ngọc

Hưng

Differentiate or Die?

2

9:20

Nguyễn Ngọc

Nhật

The King of Sports – Football

3

9:40

Trần

Phi

Personal compass

4

10:00

Nguyễn Thế

Phúc

Coronavirus Outbreak and the basic protective measures against it

5

10:20

Nguyễn Thị Linh

Phương

Stay hungry, stay foolish

Afternoon

STT

Giờ bắt đầu

Tên ứng viên dự thi

Chủ đề thuyết trình

6

3:00

Nguyễn Văn Nhật

Quang

Benefit of yoga

7

3:20

Nguyễn Minh

Sơn

The effect of corona Virus on Viet Nam’s Economy

8

3:40

Nguyễn Toàn

Tài

Quality in CSA

 

8:00 – 8:15 Kick off và giới thiệu

Ms Phuong and Mr Mike instructed the contest rules and encouraged everyone before start the contest

Chị Phương và Mr Mike hướng dẫn quy chế cuộc thi và động viên mọi người trước lúc bắt đầu

Sau khi được Mr Mike và Ms Phương hướng dẫn nhanh chóng, các ứng viên của chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc thi trước mắt

Mr Mike and Ms Phuong

Mr Mike và Ms Phương, Trưởng Phòng Nhân sự

8:15 – 8:45 Thi viết

Các thí sinh sẽ làm bài thi viết gồm 3 câu hỏi

Writing exam in the morning

Thi viết vào buổi sáng

8:45 – 9:00 Break

9:00 – 10:50 Individual presentations 

5 bài thuyết trình dự thi, mỗi bài 20 phút
• Thuyết trình (5 đến 7 phút)
• Hỏi đáp (10 phút)

Quick self-intro

Giới thiệu nhanh về bản thân

Candidate Tran Ngoc Hung

Thí sinh Trần Ngọc Hưng

Mr Tran Ngoc Hung's presentation

Bài thi của thí sinh Trần Ngọc Hưng

Mr Nguyen Ngoc Nhat's presentation

Bài thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Nhật

Candidate Tran Phi

Thí sinh Trần Phi

Mr Phi's presentation

Bài thi của anh Phi

Mr Nguyen The Phuc's presentation

Bài thi của thí sinh Nguyễn Thế Phúc

Ms Nguyen Thi Linh Phuong's presentation

Bài thi của thí sinh Nguyễn Thị Linh Phương

11:00 – 2:00 p.m Nghỉ trưa

2:00 – 2:15 p.m Kick-off buổi chiều

Kick off in the afternoon

Kick off buổi chiều

2:15 – 2:45 p.m Thi viết

2:45 – 3:00 p.m Nghỉ giải lao

3:00 – 4:00 p.m Thi Thuyết trình

Candidates Nguyen Thi Linh Phuong & Nguyen Van Nhat Quang

Thí sinh Nguyễn Văn Nhật Quang và Nguyễn Thị Linh Phương

Mr Nguyen Van Nhat Quang's presentation

Bài thi của anh Quang

Mr Nguyen Minh Son's presentation

Bài thi của thí sinh Nguyễn Minh SơnMr Nguyen Toan Tai's presentation

Bài thi của thí sinh Nguyễn Toàn Tại

4:15 p.m Kết thúc

Một cuộc thi gay cấn nhưng không thiếu tiếng cười làm cho mọi người cởi mở hơn, thích thú hơn với việc giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh

The Anual Communication English Contest 2020 went well

Cuộc thi Thuyết trình Tiếng Anh thường niên năm 2020 diễn ra tốt đẹp

Hãy luôn dõi theo Bản tin nội bộ DINCO E&C để cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi!!!