DINCO THỰC HIỆN KIỂM TRA,ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HSE TẠI CÁC CÔNG TRÌNH - Dinco

DINCO THỰC HIỆN KIỂM TRA,ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HSE TẠI CÁC CÔNG TRÌNH

“An toàn lao động, vệ sinh môi trường” là 1 trong 5 giá trị cốt lõi mà Dinco hướng đến ngay từ khi thành lập công ty. Việc thực hiện tốt công tác HSE cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực của các Chỉ huy trưởng mà BLĐ đã đặt ra. 
Chính vì sự quan tâm này, tuần vừa qua Ban lãnh đạo đã mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực HSE đi đến tất cả các công trình Dinco đang thi công để kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực hiện HSE của từng công trình.

Sau 1 tuần kiểm tra, Ban chuyên gia đã chỉ ra những công tác được thực hiện tốt cần tiếp tục được nhân rộng ở mọi công trình, cũng như phân tích những công tác cần cải thiện và thực hiện ngay. Các giải pháp, phương án cải thiện hệ thống quản lý, chuẩn hóa lại các qui định về công tác HSE cũng được Ban chuyên gia trình bày trong cuộc họp tổng kết.

Vào đầu tháng 6 này, Công ty sẽ bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo cho người lao động những kỹ năng thực tế đồng thời đưa ra những chính sách thưởng, phạt hợp lý để đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa công tác quan trọng này. Toàn thể Ban lãnh đạo, các Chỉ huy trưởng và tất cả nhân sự HSE cam kết sẽ thực thi đúng kế hoạch nâng cao HSE trong thời gian đến và định kỳ đánh giá công tác này 3 tháng 1 lần.