VIDEO - LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VỎ LON - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨ TÀU - Dinco