DINCO E&C DIỄN TẬP PCCC 2019

Nằm trong các hoạt động thường niên nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về PCCC và kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ tại công trường, sáng ngày 06/04/2018 DINCO E&C phối hợp với phòng cảnh sát PCCC&CNCH TP. Đà Nẵng tổ chức “Phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy” tại Kho Thanh Vinh, Đường số 01 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, Tp. Đà Nẵng.

Buổi diễn tập phối hợp giữa lực lượng PCCC và cán bộ công nhân viên của DINCO E&C nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho CBNV trong công tác PCCC, đồng thời tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm cho CBNV của Công ty, huy động đông đảo mọi người cùng tham gia công tác Phòng cháy và Chữa cháy góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.

Từ nhiều năm nay, DINCO E&C đã xem công tác An toàn lao động không chỉ là khẩu hiệu đơn thuần mà là việc làm hằng ngày. Và công tác quản lý an toàn, PCCC đã được các đối tác và chính quyền địa phương ghi nhận sẽ là minh chứng cho sự nỗ lực của DINCO E&C.