VINH DANH NGÔI SAO THÁNG 03/2020

Chúc mừng 4 ngôi sao tháng 03

🌟 Mr. Tạ Hồng Lâm – Cải tiến buồng rửa tay bằng chân phòng chống dịch Covid_19
🌟 Mr. Phạm Thanh Trung – Từ chối nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng.

🌟 Ms. Nguyễn Phan Hoàng Mai – Xuất sắc trong việc làm thủ tục hoàn thuế.
🌟 Ms. Đào Thị Thanh Mai – Từ chối nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng.