https://dinco.com.vn
RONALD B. CORRALES

RONALD B. CORRALES

Chức danh: Giám đốc An toàn

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trường Columbia College

- Ông đã từng tham gia và giữ vị trí quan trọng tại nhiều dự án lớn như: HOIANA Resort, Hotels, Casino and Goft, Colgate Palmolive Manufacturing, Schneider Electric Manufacturing...

- Bằng những kỹ năng và kinh nghiệm có được, cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sự tham gia của ông sẽ đảm bảo sự an toàn cho người lao động, đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường, đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật cũng như danh tiếng của công ty.

Tin liên quan
UA-210022425-1