https://dinco.com.vn

Ban lãnh đạo

Ông LÊ QUANG PHÚC
Ông Lê Trường Kỹ

Ông Lê Trường Kỹ

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Bà HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Ông HỒ TRUNG DŨNG

Ông HỒ TRUNG DŨNG

Phó Tổng giám đốc – Khối phát triển dự án
Ông TRẦN VĂN NGÂN

Ông TRẦN VĂN NGÂN

Phó Tổng giám đốc – Khối giải pháp tối ưu
Ông HOÀNG XUÂN ĐỨC

Ông HOÀNG XUÂN ĐỨC

Phó Tổng giám đốc – Khối thi công
ÔNG NGUYỄN NGỌC TUẤN

ÔNG NGUYỄN NGỌC TUẤN

Giám đốc Khối xây lắp M&E
Ông MAI XUÂN PHÚC

Ông MAI XUÂN PHÚC

Phó Tổng giám đốc
Ông VÕ ANH TUẤN

Ông VÕ ANH TUẤN

Phó Tổng giám đốc
Ông ĐỖ HA

Ông ĐỖ HA

Phó giám đốc – Khối Giải pháp tối ưu
Ông LÊ QUANG PHÚC

Ông LÊ QUANG PHÚC

Phó giám đốc – Khối Giải pháp tối ưu
UA-210022425-1