https://dinco.com.vn
 

DINCO为运输和基础设施工程提供建筑服务。为了执行这些项目,DINCO已投资并拥有各种机械设备,例如挖掘机、推土机、压路机、平地机、场地整平用运输翻斗车;除此之外,还有可以完成诸如水道疏浚、建造海堤等特定任务的专门机器。  

Trạm xử lí nước thải Hòa Xuân

所有者: Ban QL Các dự án đầu tư Cơ sở Hạ tầng ưu tiên ĐN

总面积: 22 ha

施工时间: 5/2011 - 01/2014

地址: Hòa xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

UA-210022425-1