https://dinco.com.vn
 

DINCO在为各种工业厂房提供总承包商服务方面具有最大的实力。  

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM – ĐÀ NẴNG

所有者: Công ty TNHH Heineken Việt Nam

总面积: 8.000 m2

施工时间: 12/2017 - 07/2018

地址: Đường số 6, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

UA-210022425-1