Tầm nhìn - Giá trị

          "Là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng nhà máy công nghiệp, cao ốc, khách sạn, resort và các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng".
     

Khách hàng và đối tác sẽ xem chúng tôi là một nhân tố quan trọng trong thành công của họ. Chúng tôi tiên liệu các nhu cầu của họ, thỏa mãn họ ở mức độ cao nhất và thực hiện mọi cam kết mình đưa ra để gia tăng đáng kể lợi ích của khách hàng.                               

                                                                                                                                                        
         

Mọi người sẽ tự hào khi làm việc ở Dinco. Chúng tôi xây dựng một nền văn hóa đặc trưng dựa trên nền tảng của sự trung thực & đạo đức, mọi người được trao cơ hội để gặt hái những thành tựu đáng kể và được tưởng thưởng cho những thành công đó để nâng cao đời sống cá nhân.

                                      

Cộng đồng sẽ đánh giá cao những nỗ lực của chúng tôi trong việc phát triển cuộc sống của cư dân địa phương. Chúng tôi tạo công ăn việc làm cho cư dân địa phương, quản lý tốt các nguồn tài nguyên và đóng góp tích cực vào ngân sách chính phủ qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

         


     

"Chúng tôi là công ty tư nhân được định hướng bởi những giá trị bền vững".

 

Trung thực và đạo đức. Văn hóa của Dinco được xây dựng trên nền tảng của sự trung thực và đạo đức. Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong công việc kinh doanh và bắt buộc mọi nhân viên Dinco đều phải tuân theo. Điều này bao gồm không có sự thỏa hiệp vì bất cứ lý do gì và trong bất kỳ tình huống nào. Chúng tôi cũng luôn cởi mở và minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh với khách hàng, đối tác và các nhà thầu phụ.                 

                        Sự xuất sắc. Không bằng lòng với những gì hiện có, chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao để mọi người phấn đấu. Chúng tôi liên tục cải tiến về quản trị. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và ứng dụng những Công Nghệ tiên tiến nhằm gia tăng đáng kể lợi ích cho khách hàng.                                   Tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi làm việc theo các Quy Tắc Dinco, những quy tắc này khuyến khích sự cởi mở, làm việc nhóm. Chúng tôi đánh giá cao một nền văn hóa trong đó bao gồm sự đa dạng của nhiều nền tảng, kinh nghiệm và quan điểm khác nhau, điều này khẳng định Dinco luôn tôn trọng sự khác biệt, cách làm việc của mọi khách hàng và nhà thầu phụ.
         
An toàn. Chúng tôi tin rằng mọi tai nạn đều có thể phòng ngừa được. Dinco luôn luôn theo đuổi mục tiêu không có tai nạn, cuộc sống hạnh phúc của mọi người lệ thuộc vào điều này.   Phát triển bền vững. Trên nền tảng của trung thực và đạo đức, chúng tôi lên kế hoạch và hành động cho tương lai – cho sự tốt đẹp lâu dài của khách hàng, môi trường sống và cộng đồng.