Công ty thành viên

 
 
 

Công ty cổ phần quản lý dự án DAC

Địa chỉ : 76 - 78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (+84-0236) 3 734 917  /  Fax: (+84-0236) 3 735 923
Email: ngan@dacvn.com.vn

 

Công ty cổ phần BÊ TÔNG DINCO

Địa chỉ: 233 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng.
Tel:  
(+84-0236)3 737973   - Fax:  (+84-0236) 3 737972
Email:
betong@dinco.com.vn

Công ty cổ phần Khoáng sản SƠN PHƯỚC

Vp chính: 76 - 78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

VP Giao dịch: Mỏ đá Hố Chuồn -  Xã Hòa Ninh – Huyện Hòa Vang – TP.Đà Nẵng
Tel:  
(+84-0236) 3 792.555 / 3792.556  - Fax:  (+84-0236) 3 792557
Email
tchinh@dinco.com.vn

 

 

 Công ty cổ phần Bất động sản DINCO LAND

Vp chính76 - 78 Bạch Đằng, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline:  0905879679