Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ về Công ty CP DINCO:

- Hồ sơ gồm: Đơn xin việc viết tay, kinh nghiệm công tác, bản sao các văn bằng chứng chỉ.

- Địa chỉ: Ms.Uyên - Tầng 3 - Tòa nhà DINCO - 173A Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng.

Email: uyen.tonnuphuong@dinco.com.vn

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/06/2016

- Chỉ gọi phỏng vấn những hồ đạt yêu cầu. Hồ sơ không đạt không hoàn trả.

- Vui lòng không liên lạc qua điện thoại. Bìa HS ghi rõ vị trí tuyển dụng.