Trạm xử lý nước thải khu Hòa Xuân

Vị trí địa lý: Miền Trung  |  Năm thực hiện: 2012

Tổng diện tích đất 23 hecta
Giá trị hợp đồng 150,552,537,250
Thời gian hoàn thành 18 tháng kể từ ngày khởi công
Chủ đầu tư Ban Quản Lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TPĐN
Địa chỉ Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TPĐN