Nhà máy sản xuất thiết bị may mặc

Vị trí địa lý: Miền Trung  |  Năm thực hiện: 2008

Tổng diện tích đất 124,740m2
Tổng diện san nền 124,740m2
Hạng mục xây dựng San nền, đắp đất
Giá trị hợp đồng

905,900 USD

14,495,000,000 VND

Thời gian hoàn thành 8/2008 - 9/2008
Chủ đầu tư Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam
Địa chỉ liên lạc Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam