Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử CCI (COILCRAFT) - Giai đoạn 2

Vị trí địa lý: Miền Trung  |  Năm thực hiện: 2012

Tổng giá trị hợp đồng

20 tỷ VND

Thời gian thi công

06/2012 – 11/2012

Địa điểm

KCN Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

Chủ đầu tư

Công ty TNHH CCI Việt Nam