Khách sạn Oceanviews

Vị trí địa lý: Miền Trung  |  Năm thực hiện: 2012

Tổng giá trị hợp đồng 55 tỷ VND
Diện tích đất 1.120,27 m2
Diện tích xây dựng 16.160 m2
Thời gian thi công 275 ngày
Địa chỉ Đường Hoàng Sa, Đà Nẵng
Chủ đầu tư Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO)