Cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp Hòa Khánh

Vị trí địa lý: Miền Trung  |  Năm thực hiện: 2005

Địa điểm Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư DAIZICO – Đà Nẵng
Tổng giá trị 750,000 USD
Ngày khởi công 8/2004
Ngày hoàn thành 06/2005